Invitation til debatmøder om strukturen i DJ

Som nævnt på repræsentantskabsmødet er Strukturudvalget nu klar
til at fremlægge forslag til en ny organisationsstruktur, og inviterer til
debat herom.

Den 4. september, 19.00-21.30, Jels Motel & Sportscenter, Ørstedvej 10,
Jels, 6630 Rødding.

Der er ingen tilmelding til mødet.
Der serveres kaffe/kage og 1 øl/vand.
Læs resten

Indberetning af vildt

Husk at melde Då og Kronvildt ind så vi igen i år kan lave en informativ side

Vi vil gerne appelere til at man indberetter alt nedlagt kron- og dåvildt ligesom vi også ønsker at modtage meddelelse om faldvildt

Der kan indberretes til Aage W. Andersen på mobil nr.40274083 gerne via sms eller på mail aage@andersenegen.dk

Skriv hvilket dyr og sted og dato

Det vil så blive markeret på kortet.

Indberetningen vil blive videregivet til Naturstyrelsen og hjortevildtgruppen til videre brug i hjorte arbejdet dog uden navn, dvs. indberetningen vil blive behandlet med fortrolighed.