Struktur og Hjortevildts møder i Kreds 4.

Torsdag d. 24. okt. Kl. 19.00 Ansager Jagtforenings Klubhus

Sønderbro 39b, Ansager. 

Eller

Mandag d.28. okt. Kl. 19.00 Agerskov kro

Hovedgaden 3, Agerskov. 

Alle DJ medlemmer er velkomne. Der foretages ingen afstemninger. Der diskuteres og debatteres med henblik på at vi alle kan tage drøftelserne med til baglandet, herunder ikke mindst i Jægerrådene, på et solidt grundlag.

  1. Velkommen, kort oplæg, v. Poul Bundgård
  1. Strukturdebat, afsluttende redegørelse for den videre proces i HB, Jægerråd mv.  v/ Poul Bundgård/Jens Venø
  1. Hjortevildtgruppens arbejde.

      HVG lokale arbejde set i relation til de nationale målsætninger.

      De jagtetiske regler for hjortevildt – arealkravet indhold og konsekvenser

                  Spørgsmål og debat   Ole Holm/Jens Hangaard

      4.  Afsluttende perspektivering vedr. det videre forløb mht.

      Hjortevildt-debatten  v/ Jens venø 

      Poul Bundgaard 

      Kredsformand

Indberetning af vildt

Husk at melde Då og Kronvildt ind så vi igen i år kan lave en informativ side

Vi vil gerne appelere til at man indberetter alt nedlagt kron- og dåvildt ligesom vi også ønsker at modtage meddelelse om faldvildt

Der kan indberretes til Aage W. Andersen på mobil nr.40274083 gerne via sms eller på mail aage@andersenegen.dk

Skriv hvilket dyr og sted og dato

Det vil så blive markeret på kortet.

Indberetningen vil blive videregivet til Naturstyrelsen og hjortevildtgruppen til videre brug i hjorte arbejdet dog uden navn, dvs. indberetningen vil blive behandlet med fortrolighed.