Årsmøde i Hjortelaug Als

Mødet afholdes på Notmarkhus – Notmark 48 6440 Augustenborg

Tirsdag d. 18. april Kl. 19.00

Ordinært årsmøde

 

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om laugets virke siden sidste ordinære årsmøde.

3. Indkomne forslag.

4. Valg af koordinator. Foretages ved simpelt flertal

5. Valg af suppleant til koordinator, skal vælges blandt styregruppens 10 medlemmer

6. Eventuelt.

 

Vi håber så mange som muligt vil medbringe trofæer fra Då- og Kronvildt nedlagt i området i den forgangne sæson

 

På vegne af Hjortelaug Als  – Hans Jørgensen

mail:    kvanloekke10@mail.tele.dk    –   Mobil 40204622