Indberetning af vildt

Hej så kører sæsonen på ny  – Husk at melde Då og Kronvildt ind løbende så vi igen i år kan lave en informativ side

Vi vil gerne appellere til at man indberetter alt nedlagt kron- og dåvildt ligesom vi også ønsker at modtage meddelelse om faldvildt

Der kan indberettes til Aage W. Andersen på mobil nr.40274083 gerne via sms eller på mail aage@andersenegen.dk

Skriv-  hvilket dyr – sted – dato og evt. billede

Det vil så blive markeret på kortet.

Indberetningen vil blive videregivet til Naturstyrelsen og hjortevildtgruppen til videre brug i hjorte arbejdet dog uden navn, dvs. indberetningen vil blive behandlet med fortrolighed.