Jagttider

Jagttider

Lokale  jagttider Då – og kronvildt

 – Dåvildt

Då, spidshjort og dåkalv
01.11-31.01
Dåhjort større end spidshjort
01.12-31.12

Lokale  + generelle jagttider – Kronvildt

Kronhjort større end spidshjort
01.09-15.09 og 16.10-31.12
Kronkalv
01.09-31.01
Kronspidshjort
01.09-31.01
Kronhind
01.10-31.01