Invitation til debatmøder om strukturen i DJ

Som nævnt på repræsentantskabsmødet er Strukturudvalget nu klar
til at fremlægge forslag til en ny organisationsstruktur, og inviterer til
debat herom.

Den 4. september, 19.00-21.30, Jels Motel & Sportscenter, Ørstedvej 10,
Jels, 6630 Rødding.

Der er ingen tilmelding til mødet.
Der serveres kaffe/kage og 1 øl/vand.

På møderne kan du møde andre, der er interesseret i vores jægerforbunds nye struktur og heriblandt medlemmer af strukturudvalget og hovedbestyrelsen. Du er inviteret og vi glæder os til en møde dig til en god debat.

Vi vil fortælle om:

  • hvad der er vores forslag og hvordan det er tænkt
  • konkrete dele af forslaget og forklare disse for at skabe forståelse af, hvad forslaget går ud på

Vores formål med debatmøderne er:

  • at vi har formidlet forslaget, så I kan forstå det – IKKE at I nødvendigvis er enige
  • at høre jeres input

Vi håber, at du/I:

  • vil lytte til hvad vi kommer med og forholde dig/jer nysgerrigt til det
  • forholde dig/jer til om forslaget er fremsynet og modigt nok
  • er realistiske I forhold til at vurdere behovet for, at der træffes beslutninger om den fremadrettede struktur
  • er modige og klar til senere at træffe nødvendige beslutninger

Vi er nysgerrige på:

  • om I synes, at det er forståeligt
  • hvilke input I har til os

Strukturudvalget inviterer til debat om forslag til ny organisationsstruktur på fem møder rundt i landet, hvortil alle medlemmer er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.