Fællesjagten ved Nørreskoven afholdes fredag d. 24-1-2020

Fælles riffeljagt den 24. januar. 2020 ved/i Nørreskoven.

Jagten afvikles fra 10-12.30 som bevægelsesjagt hvor jægerne er placeret i skydestige/tårn/.

Jægerne skal have indtaget deres post senest kl. 10 (gerne før) og jagten slutter kl. 12.30

(Der må skydes når skytten er på post og indtil kl. 12.30)

Parade: Parade afholdes ved Naturskolen ca. kl. 13.30

Medbring evt. jagthorn

Paraden i år bliver alene en repræsentativ vildtparade.

(Naboerne er dog velkommen til at medbringe Deres nedlagte vildt til paraden)

Vigtigt at alt vildt nedlagt på private arealer er mærket hvis det medbringes til vildtparaden.

Alle jægere mødes så vidt muligt ved Nordals Naturskole umiddelbart efter kl. 12.30.

På det grønne areal foran naturskolen kan mad og drikkelse evt. indtages.   

JKF-jægerne sælger i år suppe eller lign.

Parole jagtbart: Kronhind, kronkalv og spidshjort (<25 cm), då, kalv og spidshjort, ræv og mårhund, samt evt. forekomst af vildsvin.

Skyd kalv før hind/då. (NB: Råvildt, dåhjort/kronhjort større end spidshjort er fredet i januar).

Parole afholdes af hver jagtforening/lodsejer selv. (udleveret i papirform)

Eftersøgning:

Chr. Jessen er kontaktpersonen ved evt. eftersøgninger. Chr. Jessen har mobil +45 24248901.

Når det konstateres at der er behov for en schweisshund, send da Chr. en sms, at der er et stykke vildt der skal eftersøges (Husk at oplyse nr. på din post.). Afmærk anskudssted. Konstateres behovet for schweisshund efter kl. 12.30 ringer du blot til Chr. Jessen. Umiddelbart efter jagtens afslutning kl. 12.30, vil Chr. Jessen, eller en anden schweisshundefører, tage kontakt til skytten og aftale nærmere.

(skud til kron- og dåvildt, der ikke ligger synligt forendt, bør som udgangspunkt kontrolleres)  

Arrangementet:

Det officielle arrangementet slutter efter vildtparaden, men jægere og andet godtfolk er meget velkommen til at blive hængende til socialt samvær.

Afsætning af vildt:

Der bliver ikke arrangeret fælles afsætning af vildt.

Opsætning af skydestiger:

På jagtdagen vil der igen være mulighed for at lave en naboaftale med NST, således at skydestiger kan opsættes nærmere end 130 meter til skel.