Referat for 2017 og indstilling for 2018 / 19

Den 20-2-2018 var der indbudt til møde i gruppe 3 ved Hans Kurt Bonde

Der var mødt 11 personer, og der var som de forrige år en god stemning med en god debat, både omkring då- og kronvildt

Der blev afholdt valg hvor Jens Madsen blev genvalgt

Der er i det forgangne år set lidt flere dåvildt end vi plejer

Sebbelev området mente at man ville gå efter 4 stk. dåvildt i næste sæson

Der blev stemt omkring indstilling og det resulterede i følgende

 

 Indstilling Dåvildt  2018 / 19

Spidshjorte  og fuldskuffel

Kalv

 

Krondyr

Kronhjort – Spidshjort til ørehøjde og fra lige 12 ender og større –  ingen mellem hjorte

Der må max. Nedlægges to store hjorte i område 3

Kronhind

Kalv