Referat 2021 og indstilling 2022 / 23

Henning Carlsson bød velkommen.

Hans Jørgensen blev valgt til dirigent.

Der blev givet en orientering om afskydnings tallene for både 20-21 og 21-22, det var ikke den store forskel på de to år. Kun med en lille stigning i 21-22 på 5 dyr, de aftalte afskydninger blev stort set overholdt.

Valg:

Kim Madsen blev valgt til styregruppen i stedet for Uffe Moos.

Indkomne forslag:

Det blev vedtaget, at droppe de 3 områder på nordals. Og i stedet samle hele område 1 nordals til det oprindelige, da der står dådyr næsten alle steder.

Afskydning 22-23

Der opfordres til følgende:

6 fuld skufler

10 spids hjorte

20 dåer

Fri kalve

Endvidere opfordres der til, at skåne mellem hjorte.

Evt.:

Henning Carlsson takkede Uffe Moos for hans indsats i hjortelauget. Og bød Kim Madsen velkommen tilbage i styregruppen.

Mødet sluttede ved 21 tiden med 9 deltagere.

På udvalgets vegne.

Henning Carlsson/Uffe Moos.