Referat og indstillinger fra hjortemøde d. 19-02-2013

Henning Carlson (Oksbøl Jagtforening) bød velkommen og gennemgik dagsordenen.

 

Henning gennemgik status for hjorteudvalgets arbejde.

 

Kim Madsen (Brandsbøl Jagtforening) ville gerne have flere medlemmer i bestyrelses-

arbejdet, da han følte det blev et større arebejde end 2 mand kunne klare.

 

generalforsamlingen bakkede op, og der blev valgt fem ekstra personer ind i hjorteud-

valgtet.

 

Følgende blev valgt.

 

Frank Juhler

Hans Jørgensen

Bent Samuelsen

Hans Erik Moos

Tommy Schink

 

Indvalgte personer repræsenterer hele området for den nordlige del af Als.

 

Vi havde en voldsom debat om afskydning af kronvildt på øen.

 

Vi blev eninge om, at vi skyder samtlige dyr, der kommer i området, dette blev besluttet,

fordi man omkring Nørreskoven havde valgt en afskudspolitik der gik ud på, at afskyde

således, at kronvildtet ville holdes på et minimum, og andre jægere på øen ikke ville

får en chance for at skyde kronvildt.

 

Det blev ar Brandsbøl Jagtforening gjort opmærksom, at Dåvildet først kom til Brandsbøl

Skov, hvor foreningen fredede Dåvildet så det kunne brede sig, og vi kunne få en

bæredygtig bestand til alle jægeres glæde. Dette var før de store udslip i Nørreskoven.

 

Vores forslag er derfor, at der dannes et kronvildtelaug for hele øen Als, for at fremme

kronvildets udbredelse til hele øen, og ikke kun de få, der har jagt omkring Nørreskoven

 

I forbindelse med Dåvildt, blev der besluttet at store Hjorte (Fuldskufler) skulle fredes

således, at brundstpladser blev etableret, således der kunne ske en rolig beslåning

af hinder, og ikke en jagen rundt med disse af uerfarne hanner.

 

Vi blev af Kim og Henning opfordret til at indberette dødfunden og aflivet dåvildt til JKF

 

 

For referat: Carl Aage Thomsen – Calle