Referat og indstilling fra hjortegruppe 3 d. 18-2-2015

Jens Madsen byder velkommen til de 12 deltagere

Derefter var der et resume af hvad der er sket i område 2 i årets løb

Der er nedlagt 2 stk. dåvildt i området og 1 er trafikdræbt

 

Så var der valg og genvalgt blev Aage W. Andersen

 

Så var forvaltningen til debat.

Sebbelev mener ikke man bør komme over 10 stk. i Sebbelev området da der så er for store problemer.

Lad de store hjorte gå evt. kun jagt på spidshjort.

Vi skal frede de store hjorte men skyd nogle kalve

En mener også at en stor hjort skulle være fri

Fred store hjorte – skyd kun spids hjort

Efter disse og flere meninger og tilkendegivelser blev følgende indstillinger vedtaget

 

Indstilling dåvildt

Kalv – då – spidshjort til ørehøjde er frit – alt større end spidshjorte er fredet

 

Indstilling krondyr:

Kalv – hind – spidshjort til ørehøjde –  12ender og større er fri

Ingen mellem hjorte må nedlægges

 

Der opfordres til at man nedlægger kalv før då og hind