Referat og indstilling for område 2 d. 17-2-15

Fra mødet d. 17-2-15 afholdt v. Bjarne Petersen Elstrup

Der var mødet 10 deltager

Niels Møller fortalte om årets gang

Det har været det første år med jagttid på 2 mdr. for dåvildt, og det ses også tydeligt på antallet af nedlagte dyr. Der er i året nedlagt

 

Kronvildt i alt afgået i område 2  – 9 stk.                                      I alt på hele Als  9 stk

2 Kronhjorte (en 10 ender – og en spidshjort)

4 Kronhinder hvoraf en er trafik dræbt

2 Kronkalve

 

Dåvildt i alt afgået i område 2  – 65 stk.                                        I alt på hele Als 97 stk

5 Fuldskuffel heraf 1 trafik

2 afskudshjorte

16 spidshjorte heraf 2 trafik 1 aflivet i boldnet

22 Dåer

20 Kalve heraf 3 trafik 1 aflivet i boldnet

 

I disse tal er fællesjagten fra Nørreskoven med og der blev følgende nedlagt : 22 stk Dåvildt og 2 krondyr

Det må siges at være et fint resultat dog kunne der ønskes at fordelingen havde været anderledes sådan at der var skudt flere kalve. Det er også tankevækkende at så mange bliver kørt ned og der må vi sige at der er nogle som ikke er indberettet.

Der var så en god debat omkring Hjortelaug og hvad vi kan gøre for at få så mange med som muligt

Næste punkt på dagsorden var valg.

Niels Møller valgte at stoppe i Hjortelauget og i stedet blev Michael Jensen fra Hundslev valgt.

Så var der en god debat om hvordan vores indstilling til forvaltningen skulle være i 2015

Ud fra de oplyste tal fra 2014 så blev indstillingen følgende

 

 

 

Kronhjort – Spidshjort til ørehøjde og fra 12 ender og større –  ingen mellem hjorte

Der må max. Nedlægges to store hjorte i område 2

Kronhind

Kalv

 

Dåhjorte – Spidshjorte kun til ørehøjde – stang hjorte halv- og fuldskuffel

Kalv

 

Husk nedlæg kalv før då og hind