Jægerrådsmøde d. 3 februar 22 kl. 19.00

Årsmøde i Jægerråd Sønderborg

Øvrige

 •  Indsender navn: Jens Hangaard Nielsen
 •  Sted: Ulkebøl Forsamlingshus, Kaplenivej 1, Ulkebøl, 6400 Sønderborg
 •  Start dato/tid: 03-02-2022 19:00:00
 •  Slut dato/tid: 03-02-2022 22:00:00
 •  Tilmeld inden: 03-02-2022 00:00:00
 •  Pris: Jægerrådet er vært.
 •  Kontaktperson: Jens Hangaard Nielsen
 •  Level: Jægerråd
 •  Forening: 0009001 – DJ Administration
 •  Jægerråd: DJ Administration
 •  Kreds: Kreds 4

Der afholdes Årsmøde i Sønderborg Jægerråd. Dagsorden iht. vedtægterne. Forslag til dagsorden fremsendes til formanden senest 3 uger før mødet. Vel mødt. Bestyrelsen for Jægerråd Sønderborg.
Jægerrådet er vært med kaffe og brød.

Kredsmøde

Kredsbestyrelsen fremsender hermed den skriftlige indkaldelse til kredsmødet i kreds 4

Onsdag d.09. marts 2022 kl. 18.30 – 22.00 i Jels Motel og Sportscenter,

Ørstedvej 10, Jels 6630 Rødding

Kredsmødet har den øverste myndighed i kredsens anliggender.

Kredsmødet er sammensat af:

 1. Kredsbestyrelsen
 2. Formændene for Jægerrådene
 3. Fagkoordinatorerne
 4. Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer

Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte repræsentanter. Hver repræsentant har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Fortæringen består af:        Dagens middag kl.18.00 inden mødet

                        1 øl/vand + kaffe

Samlet pris:                         Kredsen betaler

Tilmelding via Flexmind

https://flexbillet.dk/dj-kreds4/event/otlwcj/details/

 http://www.jaegerforbundet.dk/kredse/kreds-4/

Kredsbestyrelsen har valgt at sende denne indkaldelse ud til jægerrådsformændene i Kredsen, samt alle jagtforenings formænd i kredsen . Af hensyn til fortæringen m.m. vil kredsen gerne have de resterende tilmeldinger senest d. 04 marts 2022.

Jagtforenings medlemstal kan ses på jægerforbundets hjemmeside: Tillidsmandsnet + delegerede til repr.møde + kreds 4.

Der er indskrivning fra kl.17.30

På kredsbestyrelsens vegne

Poul Bundgaard

Kredsformand

Mårhund kort er nu oprettet

Der er gennem et stykke tid udtrykt ønske om at lave Mårhunde kort

dvs. et kort hvor der bliver registreret afgået mårhund dette er nu klar som et link her på siden på samme måde som hjortevildt siden

Men husk siden er kun det værd som alle vil medvirke til , så når man har nedlagt en mårhund eller en er afgået i trafikken – Skal der gives besked til undertegnende evt med billede og væsentlig er også hvor – evt et lille kort med position vedhæftet og så vil den komme på kortet i løbet af få dage

Indberet til

Mail: aage@andersenegen.dk eller sms 40274083