Regulering af Mårhund hen over sommeren

Info

Nyhedsbrev fra Mariann Chriel Specialkonsulent i Arter & Naturbeskyttelse

Der er stor fokus på jægernes forvaltning af arter – også mårhunde. Miljøstyrelsen har derfor lavet retningslinjer, der kan anvendes både af mårhundereguleringsjægere og af bukkejægerne.