Referat og indstilling fra hjortegruppe 3 d. 11-2-2016

Jens Madsen byder velkommen til de 11 deltagere

Derefter var der et resume af hvad der er sket i område 3 i årets løb

Der er nedlagt 2 stk. dåvildt i området og 1 er trafikdræbt

Sebbelev gjorde opmærksom på at der er nedlagt 3 stk dåvildt så det ændres

 

Så var der valg og genvalgt blev Jens Madsen

 

Så var forvaltningen til debat.

Sebbelev mener ikke man bør komme over 10 – 12  stk. i Sebbelev området da der så er for store problemer.

De ønsker at indstille til at der nedlægges 3 stk. i deres område

Der var en god debat omkring dåvildt og der var mange forskellig scenarier og meninger omkring dåvildt generelt mente de fleste at man skulle give det endnu en chance for at få en evt. fast bestand i Sebbelev og i området Stolbro – Stolbrolykke – Stevning

Der blev lavet en afstemning hvor resultatet blev 10-1 for at man indstiller det samme som i 2015

 

Det er som følger:

Indstilling dåvildt

Kalv – då – spidshjort til ørehøjde er frit – alt større end spidshjorte er fredet

 

Indstilling krondyr:

Kalv – hind – spidshjort til ørehøjde –  12ender og større er fri

Ingen mellem hjorte må nedlægges

 

Der opfordres til at man nedlægger kalv før då og hind