Referat og indstilling fra Hjortegruppe 2 2016

Fra mødet d. 16-2-16 ved Bjarne Petersen Elstrup

Der var denne aften mødt 16 mand

Mikael Jensen fortalte om årets gang, blandt andet om at det nu ser ud til at kron- og dåvildt er ved at etablere sig uden Nørreskoven i vores område i mindre skove og moser. Der er i årets løb nedlagt 2 flotte kronhjorte i området, stærke trofæer trods alderen taget i betragtning. Der høres flere hjorte i brøle i brunsten hvilket anses som et godt tegn. Vedr. fællesjagten blev der desværre afgivet skud ved Skærtoft uden ordentlig kuglefang, og en nabojæger følte sig utilpas ved situationen. Det må på det kraftigste opfordres til at man har et godt kuglefang når der afgives skud. Når der kigges på hvad der er nedlagt i området, er ros til at der er nedlagt kalv før Då.  Der er også i år nedlagt flere Gode dåhjorte også uden for område 2

Ved punktet Valg:  blev Rene Wind genvalgt

Der var under punktet forvaltning mange gode meninger, blandt andet blev der foreslået at skåne spidshjorte ved krondyrene, der blev også foreslået at gå en sprosse opad ved de store, altså fra og med 14 ender men enden af det hele blev som i 2015

En anden ting som blev nævnt og godt debatteret var at Naturstyrelsen ikke er forpligtet i forhold til vores Hjortelaug. Og der kan også forekomme kongejagt i Nørreskoven. Dog har de tilkendegivet at de til enhver tid vil forholde sig til bestanden lige som vi gør. Så de forventer at have en til to moden kronhjort på parolen og tilsvarende for dåhjort, på deres egen jagt, ikke den dag på fællesjagten. Det var der blandt de fremødte stor forståelse for da de jo har hele Nørreskoven som deres jagtareal. Så indstillingen som blev indstillet er uden for statsskoven.

Under evt. var der en debat omkring scenerne med trafik og dyr, der var god debat og mange gode forslag lige fra specielle refleks på vejpælene til nogle flere skilte med vildt på vejen, evt. fart begrænsning. Der blev foreslået at man kunne tage det med til årsmødet i hjortelauget og evt. gå fælles fra alle grupper.

 

Indstilling blev som følger uden for statsskoven.

 

Kronhjort – Spidshjort til ørehøjde og fra lige 12 ender og større –  ingen mellem hjorte

Der må max. Nedlægges to store hjorte i område 2

Kronhind

Kalv

 

Dåhjorte – Spidshjorte kun til ørehøjde – stang hjorte halv- og fuldskuffel

Kalv

 

Husk nedlæg kalv før då og hind