Referat og indstilling 2016

Årsmøde i område 1 Nordals den 23. 02.2016 ved Bent Samuelsen.

Henning Carlsson gennemgik året 2015, fortalte bl.a. at der i vores område er skudt en del færre dyr end i det første år med jagt på dådyr. Der er skudt omkring 8 dyr mod sidste år omkring 25 dyr. Der er skudt forholdsvis mange handyr end dåer og kalve.

Afskydning for 2016 blev som følgende:

Områder 1. Himmark – Pøl – Hvanbjerg

2 Fuldskufler

5 Spidshjorte

5 Dåer

Fri kalve

Område 2. Holm – Købingsmark

1 Fuldskuffel

3 Spidshjorte

2 Dåer

Fri kalve

Område 3. Brandsbøl – Oksbøl – Mjels

2 Fuldskufler

5 Spidshjorte

5 Dåer

Fri kalve

 

Efter lidt debat blev det besluttet at tildele område 3 en ekstra fuldskuffel, så de nu må skyde 2.

Endvidere blev det besluttet at frede alle stanghjorte i alle 3 områder.

Valg:

Hans Jørgensen var på valg – blev genvalgt

Evt-

Der blev spurgt om hjemmesiden kunne gøres mere gennemskuelig, så det blev nemmere at finde referater og oplysninger.

Der var mødt 9 mand-.