Referat og indstilling fra område 3 d 8-2-2017

Referat og indstilling fra hjortegruppe 3 d. 8-2-2017

 

Aage W. Andersen bød velkommen til de 10 deltagere

Derefter blev Hans Kurt Bonde udpeget til dirigent, da Aage var på valg i år

Derefter var der et resume af hvad der er sket i område 3 i årets løb

Der er nedlagt og indberettet 2 stk. dåvildt i området – Sebbelev kunne berette om 2 mere som ikke var indberettet

 

Så var der valg og genvalgt blev Aage W Andersen

 

Så var forvaltningen til debat.

Sebbelev mener ikke man bør komme for højt op i antal i Sebbelev området da der så er for store problemer.

De ønsker at indstille til at der nedlægges 2-4 stk. i deres område og samtidig at de store hjorte fredes

I området Stolbro – Stolbrolykke – Stevning ser man en mindre fast bestand som veksler i området, man ønsker også der at frede store hjorte endnu et år

Der blev lavet en afstemning hvor resultatet blev 9-1 for at man indstiller det sammen som i 2016

 

Der blev også snakket om råvildt, hvor man mente at der var en ok sund bestand

 

Der blev på hjortegruppens vegne takket for at vi igen i år måtte være hos Hans Kurt

 

Indstilling dåvildt

Kalv – då – spidshjort til ørehøjde er frit – alt større end spidshjorte er fredet

 

Indstilling krondyr:

Kalv – hind – spidshjort til ørehøjde –  12ender og større er fri

Ingen mellem hjorte må nedlægges

 

Der opfordres til at man nedlægger kalv før då og hind