Referat og indstilling fra møde d. 21-2-2017

Beretning fra årsmøde område 4 den.21/02-2017 lyder følgende:

Der var 9 fremmødte, mødet blev holdt ved Henrik.

Henrik fortalte om året der er gået. 1Fuldskuffel 1 halvskuffel 2 spidshjorte og 1 dåkalv blev nedlagt i området (tillykke til dem).  Der var billeder af fuld og halvskuffel. Der blev nævnt hvor mange dyr der var afgået og hvor, samt der blev henvist til ”Hjemmesiden” Hvor folk kan følge Åge flotte arbejde – samtidig med blev der opfordret til (Husk indberetning). Henrik var på valg og blev genvalgt. Forvaltning fortsætter uændret så længe der ikke er større bestand i område. Der blev nævnt at de lokale hjortemøder i områderne IKKE bør finde sted samme dato, da der kan være personer som er tilknyttet flere områder. Der blev også nævnt at der stadig er ”bøvl” med at komme på hjemmesiden for at modtage ”Nyhedsbrev”.

Hilsen Henrik