Beretning og indstilling for 2017

Beretning:

Henning Carlsson bød velkommen til mødet og gav en orientering over året 2016.

Hvor der er afskudt ca. 16 stk. Plus noget faldvildt. Og igen i år er der en lidt skæv afskydning med flest hjorte. Der er skudt flest dyr i Brandsbøl, Mjels og Havnbjerg men Holm er også kommet lidt med i 2016.

Valg.

Efter tur var Henning  Carlsson på valg og blev genvalgt.

 

Afskydning for 2017 blev, som følger:

Område 1 -Havnbjerg, Himmark og Pøl

2 fuldskufler

5 spidshjorte

5 dåer

Fri kalve

 

Område 2 – Holm, Købingsmark

1 fuldskuffel

3 spidshjorte

2 dåer

Fri kalve

 

Område 3 – Oksbøl, Brandsbøl, Mjels

2 fuldskufler

5 spidshjorte

5 dåer

Fri kalve

 

Stanghjorte er fredet i alle 3 områder.

Henning Carlsson takkede af for et godt møde, der var møde 11 personer op.

Med venlig hilsen

Henning Carlsson

Bøgebjerggård

Kådnervej 7, 6430. Nordborg

Tlf. +45 21469480