Indstillinger 2017

Fra mødet d. 21-2-17 afholdt ved Bjarne Petersen

 

Indstilling blev som følger uden for statsskoven.

Kronhjort – Spidshjort til ørehøjde og fra lige 12 ender og større –  ingen mellem hjorte

Der må max. Nedlægges to store hjorte i område 2

Kronhind

Kalv

 

Dåhjorte – Spidshjorte kun til ørehøjde – stang hjorte halv- og fuldskuffel

Kalv

 

Husk nedlæg kalv før då og hind