Indstillinger og referat 2018

Ved møde afholdt d. 27-2-2018 hos Bjarne Petersen var der mødt 8 personer

Der blev diskuteret bandt de 8 fremmødte og mange ting blev vendt.

Sidste år blev det nævnt at alle fremmødte skulle sørge for at få naboerne med, dette var dg med al tydelighed ikke lykkedes. Der var desværre ikke mange trofæer på sidste årsmøde. Denne aften var der ingen mødt fra NST

Der blev nævnt at man skal huske at få stiger fjernet efter fællesjagt og at regelen om 130 m til naboskel stadig er gældende alle andre dage med mindre man har en skriftlig aftale med ejeren af naboarealet.

Der er ikke set mange kronhjorte og der har ikke været meget brunstbrøl men man håber de er der alligevel. der har været 2 NST jagter i Nørreskoven begge dage sad der jægere udenfor – det opfordrer man ikke til fra Hjortelauget.H J Hvid nskes tillykke med sin guldmedalje dåhjort. Der opfordres til at nedlægge fuldskuffel og ingen stanghjort.En opfordring må være skyd ikke den første som stikker hovedet ud men vent et øjeblik det kan være kalven kommer ud lige efter, så skyd kalv før då.

Det blev nævnt at der måske er skudt for mange spids kronhjorte

Der blev også igen opfordret til indberetning af nedlagte dyr gerne hurtigst muligt og ikke først når sæson er forbi.

Debat om Dåvildt – har vi nok ja/nej selvfølgelig var der forskellige holdninger.

Der blev gennemført valg hvor Rene Wind blev genvalgt

En god debat men alt for få fremmødte.

 

Indstilling for 2018/19

Blev som følger uden for statsskoven.

 

Kronhjort – Spidshjort til ørehøjde og fra lige 12 ender og større –  ingen mellem hjorte

Der må max. Nedlægges to store hjorte i område 2

Kronhind

Kalv

 

Dåhjorte – Spidshjorte kun til ørehøjde – stang hjorte halv- og fuldskuffel

Kalv

 

Husk nedlæg kalv før då og hind