Referat for jagt året 2018 /19 og indstilling for 2019/20

Den 20-2-19 blev der igen i år afholdt møde i hjorte gruppe 3 hos Hans Kurt Bonde

Der var i år mødt 9 personer som gerne ville deltage i debatten om vores hjortevildt, og som de andre år må vi sige at der var god debat og en god stemning, men vi snakkede meget om hvorfor der ikke kom flere.

Der er i 2018 kommet nye jagttider for dåvildt / kronvildt og der var ingen i vores område som havde noget imod de nye tider.

Der er i løbet af året indmeldt 3 stk. dåvildt hvoraf den ene var faldvildt trafik. Det blev selvfølgelig debatteret og alle var enige om at det er problematisk at folk ikke vil deltage, der kunne hurtigt nævnes flere stykker vildt som ikke var indberettet.

Der er i årets løb jævnligt set flere stykker dåvildt i område 3 og en enkelt beretning om nogen som havde set kronvildt ved høst af majs

Der blev afholdt valg hvor Aage W. Andersen blev genvalgt

Vedr. næste års forvaltning blev det ud fra debatten aftalt følgende

Indstilling for nedlæggelse Hjortevildt i jagt året 2019-20

  Dåvildt

Spidshjorte og Fuldskuffel  –  ingen mellem hjorte

Der må max. Nedlægges 2 store hjorte i område 3

Kalv

Kronvildt

Spidshjorte til ørehøjde og fra lige 12 ender og større – ingen mellemhjorte

Kronhind

Kalv