Referat 2018 og indstilling for 2019

I

Ved møde afholdt d. 18-2-2019 hos Bjarne Petersen var der mødt 16 personer dog var kun en af styregruppen mødt.

Michael Jensen fortalte om årets gang.

Der har været afholdt et stort møde i det samlede Hjortelaug Als på Nymølle kro i foråret hvor der var for lidt trofæer fra vores område.

Michael fortalte at der var fornyet jagttider i 2018. Blandt andet har det medført at der er jagttid på då-kalv, då og då-spidshjort i januar

Der var i årets løb nedlagt, 23 Dåkalv – 28 Då – 15 Då spidshjort – 1 Halvskuffel – 2 Fuldskuffel       2 Kronhjort – 3 kronkalv – 1 kronhind i alt 75stk vildt deraf 20 i statsskoven. Dertil kommer 3 stk. faldvildt fra trafik.

Då og kronvildt er blevet mere spredt ud over øen. Der har i november været afholdt betalingsjagt i Nørreskoven med ca 15 betalende gæster, altså kun halvdelen af de udbudte pladser blev solgt og der blev kun nedlagt 5 stk. hjortevildt

D. 9-1-19 blev der efter 1 års pause igen afholdt fællesjagt – det blev en succes hvor der i alt blev nedlagt ca. lige over de 30 stykker vildt hvoraf lige under halvdelen blev nedlagt inde i skoven. Der blev desværre også nedlagt en kronhjort større som spids – dvs. en på dagen ulovlig hjort.

Der blev diskuteret blandt de fremmødte og mange ting blev vendt.

Blandt andet blev der snakket om hvilke formål der var ved at tælle hjortevildt. De fleste i forsamlingen mente ikke at det var det hele værd, men at man lige så godt kunne bruge afskudstallene.

Vedr. afskydningen både kron og dåvildt mente forsamlingen at det er en positiv historie og at det var næsten lige efter bogen hvis men tager antal hjorte i forholdt til hundyr og kalv

Sidste år blev det nævnt at alle fremmødte skulle sørge for at få naboerne med, det så ud at være delvis lykkedes da der var dobbelt så mange som forrige år. Der var desværre ingen trofæer med selvom der var nedlagt 2 fuldskuffel i området.

Der blev gennemført valg hvor Michael Jensen blev genvalgt

Derefter blev det tid til at indstille til hvad man vil i næste jagtår

Indstilling for jagtåret 2019/20

Blev som følger uden for statsskoven.

Kronhjort – Spidshjort til ørehøjde og fra lige 12 ender og større – ingen mellem hjorte

Der må max. Nedlægges to store hjorte i område 2

Kronhind

Kalv

Dåhjorte – Spidshjorte kun til ørehøjde – stang hjorte halv- og fuldskuffel

Kalv

Husk nedlæg kalv før då og hind