Referat for jagt året 2019 /20 og indstilling for 2020/21

Den 24-2-20 blev der afholdt møde i hjortegruppe 3 hos Hans Kurt Bonde

Der var i år mødt 11 personer som gerne ville deltage i debatten om vores hjortevildt, og som de andre år må vi sige at der var god debat og en god stemning, men vi snakkede igen om hvorfor der ikke kom flere.

Der er i løbet af året indmeldt 6 stk. dåvildt hvoraf de 2 var faldvildt trafik og den sidste havde fanget sig selv i noget hegn og var blevet aflivet.

Der var som noget nyt arrangeret en fælles jagt på dåvildt søndag d. 26. januar med flere deltagende parter fra Egen til og med Stolbrolykke hvor hele arealet i det givne område var med, jagten bliver anset for at være en succes både jagtmæssigt og specielt hvor man virkelig kommer til at snakke på tværs af skel.

Aage A.  orienterede omkring hjortevildt arbejde generelt og samtidig omkring hjortevildttælling, der har været arrangeret i mange år: Der bliver ikke afholdt tælling på Als i år da det er besluttet i jægerrådet at udbyttet af tællingerne er for unøjagtige, så man ønsker at benytte indberetningerne af nedlagt vildt, sammenholdt med hvad folk ser af hjortevildt i det daglige, til at vurdere fremtidig forvaltning.

Der blev afholdt valg hvor Jens Madsen blev genvalgt

Vedr. næste års forvaltning blev det ud fra debatten aftalt følgende

Indstilling for nedlæggelse Hjortevildt i jagt året 2020-21

Dåvildt

Spidshjorte til ørehøjde og Fuldskuffel – ingen mellem hjorte

Der må Max. nedlægges 2 store Dåhjorte i område 3

Kalv

Kronvildt

Spidshjorte til ørehøjde og fra lige 12 ender og større – ingen mellemhjorte

Kronhind

Kalv