Referat for 2019 og indstilling for 2020

Ved møde afholdt d. 26-2-2020 hos Bjarne Petersen var der mødt 8 personer dog var kun en af styregruppen mødt.

Michael Jensen fortalte om årets gang.

Hjortevildtjagten startede 1. september dog kunne der konstateres at der ingen kronhjorte er nedlagt i område 2. Der har været afholdt betalingsjagt i Nørreskoven d. 20. november Hvor alle pladser var solgt, det blev til et udbytte på   9 stk. dåvildt og noget råvildt. Michael mente ikke at der havde været mange ”hegnsskytter” ude den dag og det måtte betragtes som positivt. Den 1. december var der så en del som var klar til at nedlægge en fuldskuffel, men det er ikke helt så let, så der blev ingen indberettet de første dage. Den 24-1-20 blev der afholdt fælles jagt i og omkring Nørreskoven. Tak til Jægerråd Sønderborg for det arbejde der ligger i den jagt sammen med Statsskoven, der var i år ingen invitation til nabojagtforeningerne, men det vides ikke hvorfor. Så blev der spurgt til hvor mange stk. hjortevildt vi havde i område 2 og evt. på hele Als.

Der er 2019 indberettet 17-dåkalv 25-då 12-Spidshjort 1-stanghjort 2-halvskuffel 1-fuldskuffel 1-kronkalv 1-kronhind

Der var en del debat, nogle mente at vi havde samme antal dåvildt på hele Als men måske ikke helt samme antal i område 2 som tidligere., vedr. kronvildt mente man at der var færre i område 2 end tidligere og på Als mente man at tallet var omkring max 50 måske kun 40

I forbindelse med debatten blev der spurgt til om der var nedlagt nok og tallene fra 2019 blev sammenlignet med 2018. Der var forskellige meninger om det men alt i alt mente man at det var ok.

Rene Wind var på valg, men var ikke mødt – og der blev ingen valgt i stedet for, så område 2 fortsætter med 1 person.

Det var selvfølgelig lidt skuffende men hvis fremmødet ikke er større, er der ikke meget at gøre, kun at opfordre alle til at tænke sig om og sige til sig selv at det er ok hvad man indstiller fra lauget i område 2 eller møde frem.

Derefter blev det tid til at indstille til hvad man vil i næste jagtår

Indstilling for 2019/20

Blev som følger uden for statsskoven.

Kronhjort – Spidshjort til ørehøjde og fra lige 12 ender og større – ingen mellem hjorte

Der må max. Nedlægges to store hjorte i område 2

Kronhind

Kalv

Dåhjorte – Spidshjorte kun til ørehøjde – stang hjorte halv- og fuldskuffel

Kalv

Husk nedlæg kalv før då og hind

Under punktet EVT.

blev der debatteret om man skulle fusionere hele Hjortelaug Als når der ikke kommer flere til områdemøderne, det virker jo helt forkert at der kun kommer omkring en 10 stykker eller færre. Det kunne jo evt. være et punkt på det store årsmøde i hjortelaug Als, men man kan ikke gøre noget ved det til områdemøderne.

Der blev også nævnt at det bliver spændende i fremtiden om hjortelaugene får mere at skulle have sagt i hele debatten om forvaltningen, nu har der jo i flere år været snak om arealbegrænsning og tvangslaug, men ingen ved endnu hvad fremtiden byder. Man kunne jo også nedlægge laugene når nu interessen ikke er større, men de fremmødte mente at vi skulle vente og se om laugene fik mere at skulle have sagt i fremtiden så ville interessen også blive større.