Referat for 2019 og indstilling for 2020

Referat fra mødet d. 3-3-20 område 4.

Der mødte 6 deltagere op og mødet blev afholdt hos Henrik Hansen Tandslet. Der var blevet afskudt 7 stk dåvildt samt 1 stk kronvildt i jagt året 19/20.

Der blev drøftet hvor stor bestanden var i forhold til de foregående år, og alle var enige om at der var set mere dåvildt i området som foregående år. Vi er en gruppe som er gode til at informere hinanden om hvor dåvildtet opholder sig, og det har været en succes.

Vi snakkede forvaltning, og status blev ingen restriktioner det kommende jagtår – vi mener vi kommer længst med det, da bestanden ikke er større end den er.

Vi snakkede valg, og Henrik og Esben fortsætter en periode mere. Trist at der er kørt meget kronvildt ned ved ”golfbanen”, kan man gøre noget ved det? Skiltning måske.