Referat for 2021-22 og indstilling for 2022/23 område 3

Hermed kort referat fra Hjortelaugs møde v/Hans Kurt 22-03-22

Fremmødte i alt 8

Det godkendes at vi er beslutningsdygtige

Aage fortæller om året der er gået (faktisk 2 år pga Covid19)

20/21 ingen skudt (1 trafik)

21/22 et dyr nedlagt (+1 trafik)

Vi opfordrer til at man indberetter nedlagt Dåvildt og Kronvildt OG “prik” også gerne til din nabo om at indberette.

Sidste søndag i jan. 22 blev der afholdt en fællesjagt på dåvildt (det var her det ene nedlagte dyr i år blev nedlagt), det var en hyggelig dag, og virkeligt godt planlagt. Tak til arrangørerne!

Aage Andersen var på valg og blev genvalgt.

Forvaltningen og hermed indstillingen til kommende sæsons afskydning blev drøftet, vi blev enige om at indstille stort set det samme som sidste år, dog med en opfordring til at man skyder en “dåkalv før en Då/spidshjort”.

1000 Tak til Hans Kurt Bonde for kaffe og øl – og for at vi må låne gildesalen 🙂

Indstilling 2022/23

Dåvildt :

Spidshjorte til ørehøjde og Fuldskuffel – ingen mellem hjorte

Der må Max. nedlægges 2 store Dåhjorte i område 3

Kalv

Kronvildt :

Spidshjorte til ørehøjde og fra lige 12 ender og større – ingen mellemhjorte

Kronhind

Kalv