Referat for 2020/21 og 2021/22 for område 4

Mødet blev afhold Hos Henrik Hansen d. 5 april 2022

Der deltog 4 personer.

Drøftede hjortevildt generelt.

Allan Hansen blev godkendt som nyt medlem til område 4.

Indstilling for 2022/23

Restriktioner, ingen – Dog aftalte vi at skyde kalv før då/hind. Grundet, meget lidt hjortevildt generelt i område 4.

Hilsen fra Henrik og Allan