Referat 2020/21og 2021/22 og indstilling for 2022/23

Ved møde afholdt d. 7-4-2022 hos Bjarne Petersen var der mødt 8 personer igen i år

Først bød Mikael Jensen velkommen, derefter blev Aage W Andersen udnævnt til ordstyrer

Michael Jensen fortalte om årets gang.

Der blev spurgt om alle kunne acceptere den sene ind varsel og at det var for to år, alle nikkede ja.

Der er ikke blevet hørt hjortebrøl i Nørreskoven de sidste to år hvilket fortæller at der er færre krondyr end der har været. Vedr. krondyr menes der at der går nogle stykker på Trympellyng og nogle ved Mjang Dam og Gammelgård området.

Det blev nævnt at man ikke burde sidde som hegnsskytte den dag der er betalingsjagt i Nørreskoven. Der er nedlagt ca. samme antal dåvildt de seneste to jagt år. Der blev snakket en del om det var nok eller ej. Forsamlingen mente at fordelingen er ok. Mikael mente dog at man burde se på alder på spidshjorte inden de nedlægges da han mener en del af dem er 2 års hjorte, og de burde blive til store hjorte.

Fælles jagten med Nørreskoven fik en del kritik for den sene annoncering som så viser dårligt samarbejde med NST, det blev taget til efterretning

Igen i år var det selvfølgelig lidt skuffende fremmøde, men hvis fremmødet ikke er større, er der ikke meget at gøre, kun at opfordre alle til at tænke sig om og sige til sig selv at det er ok hvad man indstiller fra lauget i område 2 eller møde frem.

Der var valg og Mikael Jensen blev genvalgt – der blev stadig ikke valgt en til den anden frie plads

Indstilling for område 2 blev følgende

Kronhjort – Spidshjort til ørehøjde og fra lige 12 ender og større – ingen mellem hjorte

Kronhind

Kalv

Dåhjorte – Spidshjorte kun til ørehøjde – stang hjorte halv- og fuldskuffel

Kalv

Husk nedlæg kalv før då og hind