Referat for 2022 og indstilling for 2023

Der blev d. 22-2-23 afholdt møde, hos Jens Madsen, i område 3 hvor der var mødt 12 personer

Velkomsten blev foretaget af Aage W Andersen og Jens Madsen, hvorefter Jens blev valgt som dirigent.

Mødet blev sat i gang ved at Aage fortalte om årets gang, der var nedlagt (indberettet)

1 Halvskuffel

3 Spidshjort

3 Då

2 Dåkalv

2 stk. dåvildt ved trafik / (evt. område 2)

Det vil sige, 9 stk. nedlagt i område 3

År 2021              1 stk.

År 2020              0

År 2019             3 stk.                                              

Der var i 2022/23 afholdt en trykjagt, som de foregående år i området fra Egen Mølle, til og med Stolbrolykke og næsten over til Stevning. Resultatet blev 3 stk. dåvildt, som er med bland de indberettede

En dag hvor fællesskabet var i højsæde, og der var overvejende positiv kritik efter jagten.

Der er tydelig kommet flere dåvildt i vores område og de er også mere stationære, som de har været tidligere.

Der blev ud fra overskriften, til årets møde fortalt om Hjortelaug, meningen med det, og den manglende opbakning (for få mennesker til møde, for dårlig indberetning af nedlagt vildt, som gerne bør ske inden for få dage gerne 24 timer efter det er nedlagt, så husker man det bedst,) som skal blive bedre. Opbakningen er dog allerede på vej med de 12 fremmødte, men der ønskes flere og gerne spredt fra hele område 3

Efter denne lille fortælling, blev der lystigt debatteret, både omkring fremmøde, afskydning i område 3, afskydning generelt i hele Hjortelaug Als, indberetning også i fht. vildtudbytte statistik.

Der blev spurgt ind til indberetningen,- der blev svaret, at der bliver indberettede for sent, selvfølgelig ikke generelt men, der er plads til forbedringer.

Efter mødet er der fundet frem til at der er 119 dåvildt i vildtudbytte statistikken,

Og der er 104 stk. i den lokaleindberetning Hjortelaug Als for 2021/22

https://fauna.au.dk/jagt-og-vildtforvaltning/vildtudbytte/vildtudbytte-med-detaljer

Så der må siges at den lokale er nogenlunde retningsgivende.

Vedr. afskydning i område 3 så var man enige om at den var ok

Derefter var der valg.

 Jens Madsen ønskede at stoppe, så der var lidt snak og lidt tavshed, hvorefter Jacob Hvid blev valgt ind i stedet for Jens Madsen. I den forbindelse vil vi gerne takke Jens og byde velkommen til Jacob

Så var det forvaltning fremad.

Efter den gode debat var man hurtig enige om at fortsætte den positive forvaltning.

Indstilling 2023/24

  Dåvildt

Følgende er frigivet:

Spidshjorte til ørehøjde og Fuldskuffel – ingen mellem hjorte

Der må Max. nedlægges 2 store Dåhjorte i område 3

Kalv

Kronvildt

Spidshjorte til ørehøjde og fra lige 12 ender og større – ingen mellemhjorte

Kronhind

Kalv

Og HUSK           Kalv før Då/Hind/Spidshjort   

Punktet evt.

Var til sidst som det plejer der var en god snak om forskellige oplevelser, igen var der god deltagelse bland de fremmødte, hvorefter aftenen sluttede.

Til sidst en stor tak til Jens Madsen for at stille lokale, kaffe og drikkevarer til rådighed.