Referat 2022 og indstilling for 2023

Ref. Af område 1 nord-Als.

Der blev orienteret om afskydning i 2022 og 2023. Det var næsten det samme som sidste sæson. Der bliver nok skudt for mange handyr. Der er ikke skudt dåer i 2022/2023. 

Afskydningen for 2023/2024. Blev man enige om følgende:

Fuldskufler 6 stk.

Spids hjorte 10 stk.

Dåer 20 stk.

Kalve fri.

Valg:

Henning Carlsson – blev genvalgt.

Der blev meget kraftigt opfordret til at indberette, det nedlagte vildt hurtigst muligt og at der skydes flere dåer og kalve og lade hjortene gå, stang hjorte skal man helst frede.

Kim Madsen og Henning Carlsson