Referat og indstillinger fra hjortemøde d. 22-1-2013

Område 2

Der var mødt i alt 23 personer til mødet på Notmarkhus

På mødet blev der først gennemgået vedtægter fra Hjortelaug Als. Der blev derefter fortalt om gældende jagt tider og hvad der er søgt om til fremtiden.

Der blev gennemgået hvorfor vi skal have et hjortelaug og hvilke opgaver der er for lauget.

Der var en god debat omkring både omkring Då – og kronvildt og der var en generel positiv stemning. Vedrørende indberetning opfordres man til at gøre det løbene og senest fem dage efter at man har nedlagt et dyr. De fremmødte blev i fællesskab enig om følgende indstilling for område 2.

Indstilling for hvad der må nedlægges i jagtår 2013 -2014

Skyd kalv før Hind / Då

Dåvildt:          ingen begrænsninger = (kalv-då-spidshjort)

Kronvildt:

Hind og kalv – ingen begrænsning

Spidshjort

Hjorte fra ulige 12 ender og større

Ingen mellem hjorte

Område 2 håber at de andre områder vil bakke op om det med kronvildt, på den måde bliver man ved med at have mellemhjorte som så kan blive til store hjorte.