Referat og indstillinger fra hjortemøde d. 17-1-2013

Område 4

Møde afholdt på Tandslet Friskole

Der var mødt i alt 17 personer til mødet

På mødet blev der først gennemgået lidt om  Hjortelaug Als.

Der blev gennemgået hvorfor vi skal have et hjortelaug og hvilke opgaver der er for lauget.

Der var en god debat omkring både omkring Då – og kronvildt mm.

Der er stor positiv opbakning til at lave fælles retningslinier

Der skal ses på om man kan lave en bedre annoncering evt. dj’s hjemmeside

Der blev foreslået en uofficiel tælling af hjortevildt d. 16. maj når man alligevel er på bukkejagt

De fremmødte blev i fællesskab enig om at man vil afholde nyt møde d. 24. oktober 2013 på Tandslet Friskole

 

 

Indstilling for hvad der må nedlægges i jagtår 2013 -2014

 

Dåvildt:          ingen indstilling – da der ikke er jagttid i 2013

 

Kronvildt:       ingen indstilling  – nyt møde i oktober