Referat og indstillinger fra hjortemøde d. 20-2-2013

Område 3

Der blev d. 20. februar afholdt hjortemøde i gruppe 3 hos Hans Kurt Bonde i Egen

Der var få fremmødte, dog var der 2 jagtforeninger som havde henvendt sig inden mødet, og fortalt at de havde interesse for sagen, men desværre ikke havde mulighed for at deltage i aftenens møde.

Aage W. Andersen gennemgik hvad formålet med mødet var.

Derefter blev der foretaget valg da Vagn Erik Hvid havde valgt at trække sig fra det lokale hjortelaugsarbejde

Valgt blev Jens Madsen fra Stevning for en to årig periode

Efterfølgende var der en god debat omkring antallet af dåvildt i vores område, og vi følger med interesse udviklingen i bestanden.

Med hensyn til Kronvildtet, er det kun meget sjældent til dato set i vores område og det blev vedtaget at bakke om den beslutning som er taget i område 2 omkring afskydningen.

Indstilling for hvad der må nedlægges i jagtår 2013 -2014

Dåvildt:          ingen jagtid i 2013/14

Kronvildt:

Hind og kalv – ingen begrænsning

Spidshjort

Hjorte fra ulige 12 ender og større

Ingen mellem hjorte