Referat og Indstilling fra Hjortemøde d. 26-2-14

Referat og indstilling fra hjortegruppe 3 d. 26-2-2014

 

Jens Madsen byder velkommen til de 14 deltagere og

fortæller, at med 99 procent sikkerhed, bliver de nye jagttider vedtaget

Derefter fortalte han hvad formålet med hjortelauget var, og det er også beskrevet i vores vedtægter.

Derefter var der et resume af hvad der er sket i område 2 i årets løb

og forklaring af kort materiale på hjemmesiden

Beretning fra vores eget område var der ikke så meget af da vi endnu ikke har haft jagttid på dåvildt i område 3. Der var så en forklaring om område 2 vedr. afskydning og forvaltning

Så var emnet til debat.

Der er konstateret dåvildt i Sebbelev også nogen med ikke naturlig adfærd så de ønsker at skyde en kalv eller 2

En mener vi skal følge hele indstilling for område 2

Hvad gør de i område 1 – vides ikke helt

Tror ikke bestanden i Stolbro/Stolbrolykke lykke er fast

Lad de store hjorte gå evt. kun jagt på spidshjort eller evt. frede alle hjorte

Man kan evt. afholde en anden jagtform når vi får flere dåvildt

Nogle mener at det letteste vil være at have det samme som område 2

Vi skal frede de store hjorte men skyd nogle kalve

Mener ikke det betyder noget hvad vi skyder – han mener at mere jagt i Nørreskoven vil få mere ud til os andre

Det er lettere at styre i jagtforening

Fred store hjorte – skyd kun spids hjort

Efter disse og flere meninger og tilkendegivelser blev følgende indstillinger vedtaget

Vi bør frede alle krondyr

Og andre mener vi bør følge område 2

 

Indstilling dåvildt

Kalv – då – spidshjort er frit – alt større end spidshjorte er fredet

 

Indstilling krondyr:

Kalv – hind – spidshjort – ulige 12ender og større er fri

Dog max. 2 store hjorte i område 3 – ingen mellem hjorte må nedlægges

 

Så var der valg, Jens Madsen var på valg og blev genvalgt uden modkandidat

 

Under evt.

Tælling bør offentliggøres noget mere   – der blev lovet at der kommer link på hjemmesiden

Kan man ikke lave et råvildt laug – mange mener at det vil blive en svær opgave

Hvordan får vi vores indstilling ud – den kommer på JKF siden og alle os som er til mødet her skal jo selv være med til at udbrede den.