Referat og indstilling fra hjortemøde d. 27-02-14

Der var mødt 5 mand op og vi snakkede forskellige ting igennem. Det skyldes nok at ”JKF hjemmesiden” bliver brugt for lidt samt at der indtil nu ikke har været jagt på dåvildt i område 4, derfor nok det lille fremmøde. Lars Mikkelsen har trukket sig fra område 4 og ny i gruppen blev Esben Andersen (formand i Vibøge Jagtforening). Der blev fortalt hvordan afskydningen havde været for både dåvildt og kronvildt i 2013/14. Henrik havde printet Hjortelaug –vedtægterne ud, og dem gennemgik vi i fællesskab og fik en god dialog om dem da der nu i nærmeste fremtid skal være årsmøde. Afskydningen af dåvildt i område 4 er der delte meninger om, men de 5 som var mødt var alle enige om at dåvildtet skulle forvaltes på en fornuftig og forsvarlig måde. Vi ser hvad der sker når jagttiden bliver bekendtgjort.