Referat og Indstilling fra Hjortemøde d. 18-02-14

 

 

Genralforsamling i Hjortelaug Als område 1.

 

Punkt 1 – Velkomst

Kim Madsen bød velkommen og der blev foretaget valg af ordstyre. Hans Jørgensen blev valgt.

Herefter Blev Calle valgt til referent

 

Punkt 2 Formål med Hjortelaug.

Kim madsen gennemgik vedtægter for Hjortelaug Als, hvor der er besluttet, at sikre en bæredygtig

bestand af fritstående hjorevildt på Als.

Herved forstås etablering og forvaltning af fritstående hjortevildt som området kan bære.

Der skal sikres, at bestanden til enhver tid, har naturlig sammensætning både angår kønsfordeling

og aldersfordeling.

 

Punkt 3, Årets gang fra en af styrelsesmedlemmerne.

Kim Madsen fortalte, at i det område der indtlil nu har været beskydning af Hjortevild i 2013 er faldet

38 stk. Dåvildt

7 stk. Kronvildt

Man mener at tilgangen har været 150 stk. dåvildt og 15 stk. kronvildt.

 

Punkt 4, Forvaltning – Hvad gør vi næste år.

Såfremt der vil komme til afskydning på hele Als blev følgende besluttet.

 

Område 1 blev opdelt i 3 regioner:

 

Region 1: Fra Himmark, hvor grænsen går i dag til Købingsmarkvej

Nord for Sønderborg Landevej

Der må afskydes (såfremt loven går igennem)

2 fuldskufler

4 stanghjorte

5 dåer

2 spidshjorte

fri kalve

Ingen mellemhjorte (halvskufler eller udlæg til halvskuffel)

Region 2: Holm – Købingsmarområdet

1 Fuldskuffel

2 Stanghjorte

2 Dåer

2 Spidhjorte

fri kalv

Region 3. Brandsbøl, Lunden, Oksbøl og Mjels og Mjels Mark

 

1 Fuldskuffel

2 Stanghjorte

2 Dåer

2 Spidshjorte

fri kalve

 

Dette er i 2014, såfremt vi får lov til at afskyde dåvildt, der kan reguleres ned

efter afskydning, men vil først ske i 2014.

 

Kronvildt er i hele området til fri afskydning, men vi henstiller til, at store hjorte

over 10 ender fredes.

 

Grunden til, at vi spare de store hjorte (både dåhjorte og kronvildt) er den, at store hjorte

holder sammen på bestanden, og de ikke flytter til eks. Nørreskoven – vi skal jo have

glæde af hjortevildt i mange år.

 

Såfremt ma har skudt hjortevildt, skal det indberettes til JKF – gerne med billede, samtidig skal det

indberettes til bestyrelsen i vore område ( Henning Carlson og Hans Jørgensen)

 

Er i tvilv om kvoten er afskudt kontakt altid disse

 

Punkt 5, Valg

Kim Madsen, Holm ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, og Hans Jørgensen blev valgt ind.

 

Punkt 6, EVT

Der kom ikke noget frem under evt.

 

En bøn fra referenten

Det er meget vigtigt, at vi her på Nordals holder sammen på afskydningspolitikken, og at der ikke

er nogen, der træder ved siden af, vi vil jo alle gerne have, at hjortevildet bliver i området, så rap-

porteringen er ligeledes meget vigtig for samtlige jægere her i området.

Vi har jo alle hørt udtryk som – De skal bare skydes væk – De fortrænger råvildet – De går i Folks haver

Vi kan jo bare konstatere – os der går derude, at råvildt og dåvildt går udmærket sammen på samme

mark – De er blevet mere nataktive og er mere sky (De får deres naturlige adfærd tilbage).

 

Referent: Calle ( Carl Aage Thomsen, Brandsbøl jagtforening tlf: 7445 2755)