Indberetning af vildt

Vi vil gerne appelere til at man indberetter alt nedlagt kron- og dåvildt ligesom vi også ønsker at modtage meddelelse om faldvildt

Der kan indberretes til Aage W. Andersen på mobil nr.40274083 gerne via sms eller på mail aage@andersenegen.dk

Skriv hvilket dyr og sted og dato

Det vil så blive markeret på kortet.

Indberetningen vil blive videregivet til Naturstyrelsen og hjortevildtgruppen til videre brug i hjorte arbejdet dog uden navn, dvs. indberetningen vil blive behandlet med fortrolighed.