Referat og indstilling 2015

Referat fra hjortemøde I område 4 lyder følgende:

Tilslutningen blev på i alt 3 mand (ikke det store fremmøde). Henrik holdt en lille beretning, og fortalte hvad der var afgået af hjortevildt i 2014/15. Fortalte lidt om fællesjagten i Nørreskoven og noget om indberetning af hjortevildt. Der blev givet besked om de kommende datoer for HJORTEMØDE SØNDERJYLLAND i SI- Centret og datoer for Årsmøde Hjortelaug Als. Der blev spurgt om der ønskedes valg af nye repræsentanter til område 4,men det blev Henrik og Esben der fortsætter den næste periode.